วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย VLIP.LV

00:00:23
Trim Bricks Machine
00:00:11
So Satisfying tiktok waterproofjack
00:00:37
How people treat old vs new phones